_______Welkom bij Sub-tilia

Toegevoegde zorg voor belangrijke momenten in je leven. 

_______Oorsprong

Toen mijn moeder stierf, vroeg ik aan mijn vader of ik haar bobijnen gevuld met kleurrijke draden waarmee zij weefde, mocht hebben. ‘Wat denk je hiermee te doen ? ‘vroeg hij.‘Dat zijn haar dromen’, antwoordde ik, …’ ik weef er graag de mijne verder mee…. ‘(19 maart 2019)

Jouw leven, ons leven als een subtiel weefsel vorm gekregen doorheen de tijd. Kleurige draden, gekronkelde draden, diep in elkaar verstrengelde draden, nieuwe draden, gebroken draden, plots afgeknapte draden ... Ze maken deel uit van dat grote weefsel dat ons verbindt. 

Maar hoe doorleef je, overleef je, dat ene moment als het bobijntje op is, de draad plots breekt? Hoe geef je betekenis aan dat moment als een nieuwe draad zich weeft in jouw weefsel? Hoe sta je stil bij "knooppunten" in het leven zoals 7 of 14 jaar worden? 

Graag ga ik met u op pad, weef ik met jullie, op subtiele wijze, enkele draden mee. 

_______Afscheid

Afscheidsviering: voor wie woorden zoekt

Als plots een leven afbreekt of het bobijntje op is van een dierbare dan lijkt het wel dat de wereld helemaal stil valt om de volgende moment weer als een wervelwind door te gaan. Er staat zoveel te  gebeuren in zo’n korte tijd.

In een gesprek tast ik zorgvuldig samen met jullie af wat ik voor jullie kan betekenen tijdens de uitvaartplechtigheid. Samen brengen we de rode draden in het leven van de overledene in herinnering. Lichten we die draden op waar jullie levens, weefsels uniek met elkaar verbonden waren en blijven, … Met woorden,muziek, beelden en betekenisvolle handelingen geven we samen inhoud en vorm aan de afscheidsplechtigheid en brengen zo hulde aan het leven dat er geweest is.  

In die bijzondere tijd, tussen overlijden en uitvaart, voeg ik subtiele zorg toe. En dit naast het werk van de begrafenisondernemer,die je ondersteunt in administratieve zaken en de zorg voor het lichaam.

Ik kan in dit proces het voortouw nemen maar kan jullie hierin ook inspireren en ondersteunen. Concreet betekent dit :

Indien je voor een kerkelijke plechtigheid kiest, is eensamenwerking met een priester of lekenpastor mogelijk.

Een gesprek vooraf over afscheid en DOOD

Over de drempel gaan.
Gaan tot daar waar eindigheid en eeuwigheid elkaar ontmoeten.
Tastende, zoekende verwoordingen voor dat ene moment …. sterven, dood gaan.


Terwijl sterven zo oud is als de mens zelf, onlosmakelijk met het leven verbonden, is het veelal een thema dat we liever uit de weg gaan.  Denken aan de dood stemt de meesten onder ons zelden vrolijk.

Maar misschien voel jij wel de nood om hierrond toch iets te delen met anderen, om stil te staan bij je eigen einde.  Hierover ga ik met jou in gesprek.  

Samen staan we stil  bij vragen zoals ‘Wat wil je achterlaten ?’ , ‘Welke sleutelmomenten in je leven wil jij graag delen ?  Ook praktische vragen als ‘Welke muziek moet er op je uitvaart klinken ?’, ‘Begraven of crematie? ‘ kunnen aan bod komen.  

Naast je te begeleiden in je persoonlijk verhaal en aandacht  voor je intieme omgeving, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving die aanvaardt dat sterven een onderdeel van het leven is.

Stervensbegeleiding

Geen mens is gelijk, en zo ook is ieder sterfproces individueel.

Graag ga ik mee in de kring staan, rond de stervende en zijn dierbare familie en vrienden, om samen met andere beroepsverzorgers zoals de arts, de thuisverpleging, de familiehulp mee te dragen, mee tot aan de drempel te gaan.

_______Rituelen

Van de wieg tot aan het graf

Al van jongs af aan was ik op zoek naar betekenisvolle rituelen die bijzondere momenten in mijn leven een plaats geven in de tijd en ruimte. Ik denk hierbij aan de dag dat ik alleen ging wonen, mijn huwelijk, toen mijn kinderen 7 jaar werden… .

Hoe geven we in onze samenleving, gevestigd in traditionele rituelen, vorm aan dergelijke ervaringen?

Waar verbinden we ons met elkaar en delen we dat prille geluk van een pasgeboren baby?

Wat geef je een jongere in zijn rugzak mee als hij of zij zijn kindertijd achter zich laat en voorzichtig de stappen zet richting volwassenheid?

Hoe verlenen we, door het stellen van een eigentijds ritueel, steun en kracht rond twee mensen die elkaar graag zien?

Welke woorden doen recht aan de verbondenheid tussen mensen, tussen jou en diegene van wie je afscheid neemt?

Ik ga met jullie op zoek naar de inhoud, de vormgeving van deze bijzondere gebeurtenissen in jullie leven

_______Sub-Tilia: het verhaal

Subtiel betekent voor mij authentiek, gevoelig, nabij, verbonden, broosheid en kracht in eenzelfde moment,  … Een manier waarop ik me met mensen wil verbinden.  

‘Sub-tilia’ heeft meerdere betekenissen :

Sub Tilia (latijn) : Onder de linde

‍Sinds de Keltische tijd duidt de lindenboom in de Europesecultuur plaatsen aan waar mensen elkaar ontmoeten zoals bijvoorbeeld op eendorpsplein, een kruispunt. Hij werd ofwel bij de woning aangeplant alsschutsboom voor de familie ofwel in het centrum van de het dorp ter beschermingeenschap.

Bij de geboorte van de eerste nakomeling werd in de tuin een linde geplant.

Onder de linde werd ook recht gesproken.

De linde herken je aan haar ruwe schors en stevige takken, maar vooral aan de hartvormige bladeren.

Het woord linde betekent bindsel omdat van de bast touw en schoeisel werden gemaakt.

Het woord betekent in het Duits ook zacht. De zachtheid die de boom in zich draagt is niet alleen terug te brengen naar de zachtheid van het hout. Deze zachtheid wordt zeker zo zichtbaar in de subtiele, zachte bloesemgeur die je kan waarnemen in de vroege zomer. Alsof de hemel op aarde is gedaald. Even een moment van eeuwigheid.  

Subtiel (Vandale) : alleen voor een scherpe waarnemer of een gevoelige geest waarneembaar Subtiel : bij het weven van draden komt ook de subtiliteit van draden en kleuren tot uiting. Ze bepalen de intensiteit, broosheid en kracht van een werk.

_______Wie Ben Ik

Greet Peeters

Ik ben Greet Peeters (1965), getrouwd en moeder van 3 volwassen kinderen.

Sinds 1995 begeleid ik ouders om sleutelmomenten in hun leven zoals geboorte, het 7 jaar worden van hun kind(eren) in een eigentijds,uniek ritueel vorm te geven. Ik volgde in 2011 een opleiding als ritueelbegeleidster bij afscheid en kreeg de kans om ervaring op te doen bij Tjeu Leenders bij vzw De Zeven Eiken. Sinds 2013 geef ik samen met families mee vorm aan een persoonlijk afscheid.

Een hele weg ging hier aan vooraf.

Na mijn opleiding tot lerares lichamelijke opvoedingen en biologie startte ik in het middelbaar onderwijs. Gedurende 2 jaar verkende ik met mijn echtgenoot de wereld op de fiets, waarbij we contact maakten met vele andere culturen, en hoe elders het leven gevierd of losgelaten wordt. Een ervaring die me nog elke dag opnieuw inspireert.

Na deze reis nam ik mijn werk in de Steinerschool terug open mag nog elke dag, omwille van de leeftijd van de jongeren ( 13 – 16 jaar)  waar ik les aan geef, meermaals getuige zijn van die drempelervaring die elke jonge mens op een dag ervaart als hij of zij zijn kindertijd achter zich laat.

Mijn interesse in hoe wij en anderen in de wereld zo’n momenten vorm geven, groeide  bij het maken van mijn eindwerk tijdens mijn studie als danstherapeute, met als thema ‘overgangsrituelen’.

_______Contact

Contact

Greet Peeters
greet@sub-tilia.be
+32 475/36.00.38
Rubensstraat 36, 2640 Mortsel
BTW BE0793.703.587

Links

Rouwzorg Vlaanderen vzwTrefpunt ZelfhulpLEIFRondpuntWerkgroep VerderOVOKOVKMet lege handenMissing youLost & CoIn de wolken